ASWF đồng hành cùng buổi offline Hội Hyundai Kona tại Thành phố Hồ Chí Minh