Biển số đẹp đã thu hồi bỗng… mất tích: Cục CSGT nói lý do không cấp lại