Kia Carnival 2024: Nâng cấp nhẹ, có thể trang bị động cơ hybrid