PPF Magnus Pro đồng hành cùng sự kiện offline kết hợp giữa Vietnam Team và Otosaigon