Vật liệu cách âm StP

3.900.000 đ – 29.900.000 đ

Size xeGói tiêu chuẩnGói gia cốGói toàn diện
SMALL16.900.000 VNĐ18.900.000 VNĐ24.900.000 VNĐ
MEDIUM18.900.000 VNĐ20.900.000 VNĐ26.900.000 VNĐ
LARGE20.900.000 VNĐ22.900.000 VNĐ28.900.000 VNĐ
X-LARGE22.900.000 VNĐ24.900.000 VNĐ29.900.000 VNĐ

Bảng giá cách âm StP theo gói

Vị trí cách âmGiá cách âm StP
Cách âm 4 cửa 2 lớp6.900.000 VNĐ
Cách âm 4 cửa 3 lớp9.600.000 VNĐ
Cách âm 4 hốc bánh + xịt phủ gầm hốc bánh6.900.000 VNĐ
Cách âm trần 4 & 5 chỗ4.800.000 VNĐ
Cách âm trần 7 chỗ5.800.000 VNĐ
Khoang máy + nắp capo3.900.000 VNĐ

Bảng giá cách âm StP theo gói phụ từng vị trí

Danh mục: