Cách Âm Subaru Legacy

Liên Hệ

  • Vật liệu cách âm: Gribz (Ukraine), SIP(Russia)…
  • Hiệu quả cách âm chống ù cao
  • Không gây ù tai, không chảy nhựa, không mùi hôi,…
  • Tăng tính đằm chắc cho xe
  • Bảo hành vĩnh viễn
  • Có máy test độ cách âm