Hyundai Starex limousine

Liên Hệ

Hạng mục độ Limousine cho xe Hyundai Starex Giá độ Limousine cho xe Hyundai Starex 
Độ ghế Limousine Xe Hyundai Starex 60.000.000 – 120.000.000
Bọc ghế da cho xe Hyundai Starex 9.800.000 – 75.000.000
Độ trần ánh sao xe Hyundai Starex 12.000.000 – 15.000.000
Độ sàn xe ô tô 9 chỗ15.000.000 – 25.000.000
Đổi màu nội thất cho Hyundai Starex 1.000.000 – 8.000.000
Nâng cấp màn hình Android choxe Hyundai Starex 5.500.000 – 25.200.000
Dán phim cách nhiệt cho xe Hyundai Starex 8.000.000 – 14.800.000
Camera hành trình xe Hyundai Starex 2.300.000 – 12.400.000
Nâng cấp âm thanh xe Hyundai Starex 7.500.000 – 55.000.000
Danh mục: