Subaru Forester 2024: Ngược thời gian theo đuổi phong cách cổ điển