Vinfast VF6 – Chiếc quốc dân tương lai sắp về tại Việt Nam