Có nên tự dán phim cách nhiệt ô tô? Những lưu ý quan trọng