Độ sàn xe Hyundai Palisade:

Liên Hệ

Độ sàn xe Hyundai PalisadeGiá độ sàn xe Hyundai Palisade

(VNĐ)

Sàn carbon/ sàn gỗ17.500.000
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa)20.500.000
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa + băng 3)23.000.000 
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa + băng 3 + tài phụ)24.000.000
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa + băng 3 + tài phụ + full cốp)25.000.000
Danh mục: