Cảm biến áp suất lốp Vietmap

Liên Hệ

Giá cảm biến áp suất lốp Icar2.500.000 VNĐ – 4.800.000 VNĐ
Tính năng nổi bậtCập nhật chính xác các trị số áp suất của lốp xe
Sản phẩmCảm biến áp suất lốp Vietmap V1 

Cảm biến áp suất lốp Vietmap V2 

Cảm biến áp suất lốp Vietmap V1i 

Cảm biến áp suất lốp Vietmap V1A 

Cảm biến áp suất lốp Vietmap V1Ai

Pin2-5 năm
Thi côngMiễn phí