Mercedes độ Maybach

Liên Hệ

Loại gói dịch vụBảng giá 
Độ body kit Maybach55.000.000 VND – 70.000.000 VND
Độ ca lăng Maybach16.000.000 VND – 20.000.000 VND
Độ logo Maybach3.000.000 VND – 6.000.000 VND
Độ mâm xe Maybach45.000.000 VND – 140.000.000 VND
Độ full xe 300.000.000 VND – 500.000.000 VND