Bảng giá độ Sàn Xe Hyundai Custin mới nhất

Liên Hệ

Độ sàn xe Hyundai CustinGiá độ sàn xe Hyundai Custin
Sàn carbon/ sàn gỗ17,500,000 VNĐ
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa)20,500,000 VNĐ
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa + băng 3)23,000,000 VNĐ
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa + băng 3 + tài phụ)24,000,000 VNĐ
Sàn carbon/sàn gỗ (Sàn + Ốp cửa lùa + băng 3 + tài phụ + full cốp)25,000,000 VNĐ