Cảm biến áp suất lốp Steelmate

Liên Hệ

Giá cảm biến áp suất lốp Steelmate2.760.000 VNĐ – 3.200.000 VNĐ
Tính năng nổi bậtKiểm soát thời gian

Phản ứng nhanh

Đảo lốp xe mà không cần tháo cảm biến

Báo động mất hơi nhanh chóng

Sản phẩm cảm biến áp suất lốp SteelmateCảm biến áp suất lốp Steelmate TP-S31 

Cảm biến áp suất lốp Steelmate TP-MT 11 

Cảm biến áp suất lốp Steelmate TP-MT 11 PRO

Cảm biến áp suất lốp Steelmate TP-MT 30

Cảm biến áp suất lốp Steelmate TP-MT 60

Thi côngMiễn phí
Bảo hành3 năm