KHUYẾN MÃI SÂU, GIẢM 20% GÓI DÁN PHIM CÁCH NHIỆT 3M