MERCEDES-BENZ: Ô TÔ ĐIỆN SẠC NHANH 15 PHÚT ĐI 300KM