Phủ Ceramic được bao lâu? Nên chọn loại nào tốt nhất?