PROAUTO.VN BÙNG CHÁY TẠI SỰ KIỆN EMMA MIỀN BẮC 2022